A szitterkedésért kapott pénzösszeg „önálló tevékenységből” származó bevételnek számít. Elszámolásához nem szükséges különleges formanyomtatvány, hanem az éves Személyi Jövedelemadózás (SZJA) része kell legyen.

Önálló tevékenység: A Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA törvény) szerint „önálló tevékenység” minden olyan bevételt eredményező tevékenység, amely nem tartozik a „nem önálló tevékenységek” körébe.

Bevétel: Önálló tevékenységből származó bevételnek számít a tevékenységgel összefüggésben, a tevékenység által megszerzett valamennyi bevétel. Ilyen például a tevékenységért cserébe kapott díjazás, honorárium.

Hogyan állapítjuk meg az adót?

A szitternek a következőképp kell bevallania és elszámolnia adóját:
15% Személyi Jövedelemadózás (SZJA)
19,5% Egészségügyi Hozzájárulás (EHO)

Hogyan számoljuk ki?

A kifizetendő adó kiszámolása általánosságban két módon történhet meg. Az első mód az, amikor az elvégzett tevékenységekért cserébe kapott összes bevételt számlák segítségével kell bizonyítani. A második mód százaléklevonással történik.

Esetünkben a második mód aktuális. Az eljárás a következő: A szittelésből származó bevétel 10%-át kell levonni, a fennmaradó összeg pedig jövedelemnek számít. (Nem szükséges számlákkal igazolni a bevételt, a százalékot a kapott teljes összegből kell levonni.)

Kifizetendő adó: (Bevétel-10% * Bevétel) * (15%+19,5%)

Jövedelem: Egy magánszemély által bármilyen módon megszerzett vagyoni érték (bevétel), illetve ennek a vagyoni értéknek a törvény által meghatározott hányada vagy elismert költséggel csökkentett része.

Mikor fizessünk?

Az adó kifizetésének időpontja a megszerzett bevétel adójának nagyságától, illetve attól függ, hogy az év melyik negyedében jutott a bevételhez a szitter.

Hogyha az adó magasabb 10.000 Ft-nál, akkor a következő határidőkig kell elszámolni:
*első negyed: április 12.
*második negyed: július 12
*harmadik negyed: október 12
*negyedik negyed: január 12

Hogyha az adó alacsonyabb 10.000 Ft-nál, akkor meg lehet várni, míg az eléri a fentebb említett 10.000 Ft-os határértéket, viszont a kifizetés időpontja nem lehet később, mint az utolsó, negyedik negyed határideje, vagyis január 12.

Hogyan fizessünk?

Banki átutalással (ez a legegyszerűbb módja):
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számlaszáma: 10032000-06056353-00000000
A teljes listát a számlaszámokkal a NAV hivatalos oldalán lehet megtalálni: http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok

FONTOS! Banki átutalás esetén fel kell tüntetni a szitter Adóigazolványát (ezt az „Üzenet” opcióhoz lehet csatolni), hiszen a NAV így le tudja ellenőrizni a személy kilétét, illetve rögzíti a kifizetett összeget az Adózási Számlán. Az átutalás sikerességének biztosítása érdekében pár napon belül le kell ellenőrizni az egyenleget az Adózási Számlán, amely a következő link Ügyfélkapu menüpontja által érhető el: https://magyarorszag.hu